Αναφορά προβλημάτων


Στον χάρτη φαίνονται τα προβλήματα που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Η μετακίνηση του δείκτη επάνω από το σημείο του χάρτη εμφανίζει καρτέλα με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναφορά που έχει γίνει. Για την μετακίνηση σε άλλο σημείο του χάρτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα πλοήγησης που φαίνονται στο υπόμνημα.